RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN VED BESØK PÅ FLINKEJENTER.NO

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan dine personopplysninger håndteres når du besøker mtagroup.no og deler dine opplysninger med oss via e-post eller over telefon.
Formålet med behandlingen er for at vi på en best og raskest mulig måte skal kunne respondere på dine henvendelser og forespørsler når du kontakter oss.
FLINKE JENTER står som ansvarlig for denne informasjonen og kontaktinformasjon til oss er tilgjengelig nedenfor.

Hva er en personopplysning? (kilde: Datatilsynet)

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger.
Videre er en dynamisk IP-adresse også definert som personopplysning. Registreringsnummeret på en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyttes til en bestemt person, mens ikke hvis det står på en firmabil som benyttes av flere.
Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du fysisk beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen eksempler på dette. En av de nyere utfordringene for personvernet er nemlig det at vi legger igjen så mange digitale spor – ofte uten å vite om det eller tenke over det.

 1. Opplysninger vi håndterer om deg som besøker flinkejenter.no

Vi ønsker å være tydelige på at vi ikke bruker informasjonskapsler “cookies“ på mtagroup.no.Personopplysninger vi samler inn kan omfatte:
Personlig informasjon du oppgir når du sender oss en e-post (eksempel på dette kan være navn, telefonnummer og e-postadresse eller andre opplysninger du selv oppgir i e-posten).

 1. Hvordan samler vi inn dataene

Opplysninger som du oppgir når du sender oss ​​en e-post gjennom mtagroup.no eller kontakter oss over telefon.

 1. Hvorfor samler vi inn dataene

For å komme i kontakt med deg etter at du har sendt oss e-post eller kontaktet oss over telefon.
For å håndtere forespørselen av våre produkter og tjenester du etterspør over e-post og telefon.
Gi kundesupport, svar og kommunisere med deg om dine ønsker, spørsmål og eventuelle kommentarer.

 1. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er berettiget grunn for å håndtere formålene over i punkt 3.
Det kan være unntak fra dette da det foreligger lovpålagte krav i forhold til lagring av opplysninger.

 1. Til hvem gir vi data

FLINKE JENTER selger ikke og deler ikke personlig informasjon om deg. Vi kan dele personlig data med leverandører som tilbyr tjenester til oss, som for eksempel levering av informasjonstjenester, skybaserte regnskapstjenester eller gjennomføring av analyse. De behandler bare personopplysninger for de formålene vi har beskrevet og bestemt. Dette blir håndtert i individuelle databehandleravtaler.

 1. Markedsføring

Hvis du har avtalt å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du alltid trekke samtykket ved å følge instruksjonene i kommunikasjonen du mottar, eller bruk kontaktinformasjonen nedenfor. Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan vi fremdeles sende deg meldinger angående dine henvendelser.

 1. Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg flere rettigheter, bl.a. rett til innsyn, sletting og endring av dine personopplysninger.
Det er viktig for oss at de personopplysningene som vi har lagret om deg er korrekte og til enhver tid oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysninger ikke er korrekte, ønsker vi at du kontakter oss så raskt som mulig. Det samme gjelder også dersom du ønsker å få dine personopplysninger slettet.
Når det gjelder krav om sletting, gjelder dette ikke for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene for en bestemt periode. Du har også rett til dataportabilitet ved ønske eller behov. Dette betyr at du har mulighet til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig brukt og digitalt lesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun de opplysningene du har valg å gi til oss. 

Du har også rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte beslutninger. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en inngått avtale mellom oss og deg som kunde eller dersom du tidligere har gitt ditt samtykke til behandlingen. Dersom du ønsker innsyn, korrigering eller sletting kan du når som helst kontakte oss. Vi svarer deg innen 14 dager etter at din forespørsel er mottatt.
For å være sikker på at du er riktig mottaker så vil denne informasjonen bli sendt kryptert til deg og/eller bli sendt ved hjelp av elektronisk Bank ID signering. Dette blir avtalt med deg på forhånd.
Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet dersom du opplever at vi ikke etterlever gjeldende lovgivning.

 1. Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Vi beskytter dine personopplysninger mot uautoriserte eller uautorisert tilgang til informasjonen basert på jevnlige risikovurderinger av systemer og intern deling av informasjon i FLINKE JENTER. Det er også utarbeidet interne rutiner og tiltak for å jevnlig kontrollere at FLINKE JENTER til enhver tid etterlever gjeldende lovgivning.

 1. Lagring av personopplysninger

Personopplysninger lagres ikke i lengre tid enn det som er forsvarlig for behandlingens formål, se punkt 3.

 1. Hvor informasjonen din er behandlet

FLINKE JENTER er et norsk selskap, og våre samarbeidspartnere kan dele personopplysninger med våre partnere og overføre dem til land i verden hvor våre samarbeidspartnere engasjerer seg, også utenfor EU / EØS. Slike overføringer er alltid i samsvar med denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse og annen gjeldende lovgivning.

 1. Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre denne personvernerklæringen. Endringer vil bli publisert på vår nettside.

 1. Behandlingsansvarlig

Flinke Jenter As

Løkebergveien 71

1344 Haslum

 

 1. Hvordan kontakte oss

flinkejenter@gmail.com